Världen

Världstexterna är ganska allmängiltiga då vi väljer att ge de spelare som vill och önskar mer information per mail. Vi vill ha det på det här viset eftersom vissa deltagare är benägna att läsa mer och vissa mindre. Världen är ändock vagt beskriven så det går alldeles utmärkt att passa in roller från de flesta olika kulturer och länder.

Denna del av världen är främst befolkad av människor. Många är dock de berättelser om andra varelser såsom skuggor, alver, vättar och troll men få är det som säkert kan säga sig ha haft göromål med dessa eller ens att de sett dem. Trots att de verkar vara så skygga så är de flesta ändock ganska säkra på att de finns där bakom knuten. Det är en ganska jordnära värld där man sällan skådar magiska under eller fantastiska varelser. Det är dock en mytisk värld med trolldom, intriger och romantiska situationer.

Välkommen in i Skogsventyrs värld!