Föreningen Skogsventyr

Bakgrund

Skogventyr bildades 2002 och är en Sverokansluten förening med fokus på levande rollspel. Främsta orsaken till föreningens bildande var att de tre grundarna, David Lindberg, Tobias Nilsson och Mattias Wåglin, kände en stark lust att återföra den lajvstämning som de ansåg allt mer började försvinna från dåtidens lajvsverige. Den lajvstämning de efterlyste fokuserad på själva rollspelandet, utan att upplevelsen skulle överskuggas av allt för komplicerade och korrekta kläder, språk, världar etc. "Alla talar svenska" var en tidigt klubbad regel, tillsammans med utgångspunkten att lajven skulle passa både nya och erfarna lajvare genom att skräddarsy intriger och världsdokument så att ingen skulle känna sig ovälkommen. Namnet Skogsventyr härstammar från ett årligt återkommande lajv som startades 1989 av Västeråsföreningen MASK (Mälardalens Allmäna SpelKlubb) där David, Tobias och Mattias har sina rötter. Läs mer om föreningen MASK och Skogsventyr nedan. Skogsventyrlajven var det tidiga 1990-talets stora levande rollspel som alltid gick i fantasytema och under flera år besöktes av allt fler lajvare. MASK-arrangemanget Skogsventyr 1996 - "Krigstider", det lajv som nu mera är känt som Sagan om Falby del 1, är det lajv som la grunden till Falby, Feinorn och hela Skogsventyrs lajvvärld.

Idag

Idag har de tidigare lajven format en större och mer detaljerad världsbild och en karta av intriger och relationer som starkt genomsyrar alla lajv. En stor del av det som skapats har kommit till genom att deltagare visat personligt intresse, eller att arrangörerna sett behov att förtydliga nödvändiga delar för att uppnå en helhet. Dock är fokusen fortfarande att skapa lajv för deltagarna där alla intriger, sagor och händelser under lajvet är öppna och att deltagarna kan styra händelseförloppen genom egna initiativ och sitt rollspelande. Det finns olika sätt att arrangera lajv på, och Skogsventyr har valt att det sätt där deltagarna själva känner att deras handlingar påverkar lajvets och sagans fortsättning. Tanken är att det ska finnas en verklighetstrogen medvetenhet hos rollerna och att man har i åtanke att karaktären har en framtid även efter lajvet. Som deltagare ska man inte känna att man begränsas av förutbestämda händelser som inte går att ändra på. Självklart är vissa större händelser planerade, men hur de påverkar fortsättningen kan deltagarna själva skapa. Vi vill poängtera att Skogsventyr skapar lajv för både nybörjare och mer erfarna lajvare. Genom att vara tydlig vid anmälan går det lätt för arrangörer att skräddarsy intrigerna för att den ska kännas passande. Självklart försöker vi även mata med rykten, bakgrundshistorier och annat för att man lättare ska kunna hitta stämningen.

Medlemskap i Skogsventy

Föreningen är öppen för alla, men självklart riktar vi oss till personer med lajvintresse, nytt eller gammalt. Genom forumet kan man komma också kontakt med nya och gamla vänner och lära sig mer om lajv. Medlemsavgiften är 20 kr per år, men om man deltar i ett av föreningens arrangemang bjuder vi på avgiften. Föreningen har sitt säte i Västerås, då det är där allting började och även där de flesta arrangörer har sitt ursprung.

Framtiden

Framtiden är helt öppen, förhoppningsvis kommer fler underbara sagor likt den om Falby skapas. Det finns även vissa andra tankar finns kring annorlunda arrangemang för att berika lajvintresset som hobby och konstform, och självklart planer att berätta mer om den existerande världen och alla fantastiska ting som finns i den.

Tidigare lajv

Föreningen Skogsventyr har under åren producerat följande lajv: Krigstider (1996), När mörkret fallet (2002), Gryningsljus (2003), Ryggen fri (2004), Osäker vila (2005).

Vägen till Skogsventyrs bildande

År 1988 bildades föreningen MASK, eller den Muterade Alvens SpelKlubb, detta kom senare att ändras till Mälardalens Allmänna SpelKlubb efter vissa klagomål från Västerås kommun. Tobias Lindberg (Davids storebror) var en av MASKs grundare och arrangör för det första Skogsventyrslajvet (1989). Detta blev sedan ett årligt återkommande lajv med en saga starkt inspirerad av Sagan om Ringen samt rollspelet Drakar och Demoner. Föreningen MASK gick i graven 1998 och då valde Tobias N, David och Mattias att bilda den nya Sverokföreningen VARG (Västra Aros RollspelarGille), som i liten annan regi fortsatte främja främst roll- och brädspel i Mälardalen. David och Tobias lajvade med föreningen Syskonskapet och Mattias åkte på evenemang med olika grupper. Åren gick och det talades om hur roligt det skulle vara att arrangera lajv igen. Alla tre ansåg att allt färre lajvarrangörer skapade lajv på sättet de uppskattade som mest. David, Mattias och Tobias var överrens om att antingen kom super-korrekta-mega krav på utrustning främst, eller så var det mest meningslöst boffer på de flesta lajven vid den här tiden. De saknade att delarna med intriger, spelarnas frihet och rollspel i centrum inte var prioriterade utan kom senare när övriga krav var uppfyllda. Istället för att vänta på att fler skulle arrangera lajv med det fokus de önskade, bestämde de sig för att själva ta tag i saken. Detta skedde genom att utgå från det första lajvet om Falby, vilket representerade den anda där allting hade börjat. Föreningen skapades fick naturligt nog namnet Skogsventyr. Sensommaren 2002 gick Sagan om Falby, del 2 - När mörkret faller, av stapeln. Med i arrangörstruppen fanns då Kristoffer Lundholm från Syskonskapet. Lajvet blev en större succé än vad arrangörerna kunde ha drömt om, med över 130 deltagare, och genom alla mysiga lajvares deltagande och uppskattning föll det sig naturligt att fortsätta sagan med ytterligare lajv och att utveckla värld, regler och allting som hör till när man vill arrangera en längre kampanj.

Andra projekt och föreningsliv

De allra flesta nuvarande och tidigare arrangörerna av Skogsventyrslajven har varit medlemmar i föreningen MASK och suttit i dess styrelse på en eller flera poster under årets lopp. David arrangerade sitt första lajv 1992 med ett HöstVentyr och Tobias gjorde sitt första lajv 1995 med "Fejden". David, tillsammans med bla Kristoffer Lundholm, bildade 1994 föreningen Syskonskapet som senare skulle bli en av Sveriges första samlingsplatser för lajvare på nätet. Både Ylva, Tobias, Lina och Armando har suttit med i styrelsen för Sverok Svealand. Ylva var sekreterare under slutet av 1990-talet, Tobias var ordförande mellan 2002-2005, Armando sekreterare under 2002-2004 och Lina ledamot under 2003-2005. Peppe har brölat i skogen och var med och organiserade en av de första stora svartfolksgrupper under namnet Faluorcherna, och driver siten svartfolk.nu. Armando höll under samma tid ihop med en stor grupp mörkeralver under ledaren Legash. Tobias och Lina har under många år varit med på läger arrangerade av Svenska Kyrkans Ungas förening Camelot som bildades av Len Howard och är kända för sina påsk- och allhelgonaläger på Finnåkers kursgård. Len Howard var själv en inspirationskälla för Tobias Lindberg till det första Skogsventyrslajvet år 1989, efter att ha varit på ett Tolkieninspirerat sommarläger som Camelot skapade med tolkiensällskapet Forodrim och föreningen Seregon.